RÅDGIVENDE INSTALLATØR

Det sunde lys.
Dagslys og helbred hænger sammen, men hvad kan vi gøre, når vi tilbringer 80-90 pct. af vores liv indendørs?

Vi ved, at sollyset hjælper huden til at danne det vigtige D-vitamin, som styrker knogler og holder immunforsvaret i balance. Vi ved også, at det mørke vinterhalvår giver ca. 5 pct. af den danske befolkning depressioner, der blandt andet behandles med lysterapi.

Påvirkningen fra mørke, lys og lysets nuancer, registreret af øjets celler, er med til at opretholde vores 24-timers døgncyklus. Denne cyklus spiller en central rolle for vores adfærd, trivsel og sundhed – og den er særlig lysfølsom. Implementeringen af dagslys på kontorer, institutioner og hjemme i samspil med kunstbelysningen, er derfor ikke kun nødvendigt for at spare på forbruget, men også fundamentalt for vores sundhed og daglige trivsel.

Når man skal skabe et sundt lysmiljø er det vigtigt at forstå, at selve synets mekanismer hører sammen med lys og hvilke egenskaber, lyset besidder.
Vi har et såkaldt ’centralsyn’, som opfanger de detaljer, der befinder sig lige for næsen af os. Derimod har vores ’perifersyn’ en synsvinkel på 170 grader, som derfor opfanger rummet omkring os; det vi registrerer ud ad øjenkrogen. Begge syn afhænger af hinanden og derfor er det vigtigt at tage højde for rummets belysning som en helhed.

Dynamisk lys

Det er vigtigt, at lys kan justeres efter forholdene alt afhængig af dagslyset udenfor, tidspunkt på dagen og hvilke opgaver, vi har foran os. Dynamisk lys er kunstbelysning, der imiterer dagslysets skiftende nuancer og samtidig tager højde for indfald af dagslys udefra. Det er i høj grad med til at understøtte vores lysfølsomme døgncyklus, og det begynder så småt at vinde indpas på kontorer og i sygehusvæsenet blandt andet. Dagslyset lægger ud med de røde nuancer om morgenen, og går over i de mere blå nuancer opad dagen og tilbage til de røde nuancer sidst på dagen.

Når vi nu insisterer på at bruge næsten hele livet indendørs, kan dynamisk lysstyring dermed være med til at holde vores døgncyklus i balance og dermed sikre vores trivsel – både sommer og vinter.

MERE OM DAN-EL A/S:

Du er altid velkommen til at benytte dig af vores effektive døgnvagt, som er åben alle årets dage. Der vil du altid få god og tryg rådgivning af et kompetent personale.

+45 70 23 23 88 

Læs mere om døgnvagt