RÅDGIVENDE INSTALLATØR

Frisk luft!
Ved naturlig ventilation er det udeluftens termiske og dynamiske egenskaber – temperatur og vind der sørger for ventilationen indenfor. Så sparer du el til ventilationsanlægget. Med den rigtige styring er det lige så effektivt.

PÅ GRØNVANGSKOLEN i Vejen har man valgt naturlig ventilation, og det har givet et godt indeklima for de 800 elever og deres lærere.

Naturlig ventilation fungerer i al sin enkelhed ved at åbne vinduerne, vel at mærke styret således at der ikke opstår træk, men der sikres en passende udskiftning af luften i alle lokaler. Vinduerne styres automatisk og reguleres via temperatur- og CO2-følere i det enkelte lokale samt en vejrstation på taget. 

To naturlove sikrer, at luften bevæger sig rundt i bygningen, nemlig loven om at varm luft stiger til vejrs, og loven om at lufttrykket er lidt højere på vindsiden end på læsiden af en bygning. Det er tilstrækkeligt til at ventilere bygningen. 

62 klimazoner

Grønnevangskolen er inddelt i 62 klimazoner, så ventilationen kan tilpasses forskellige behov. Der er jo forskel på, om en klasse sidder stille og terper tyske verber, eller den er aktiv i gymnastiksal eller skolekøkken.

På skolen er der udbredt tilfredshed med systemet. Ifølge den tekniske serviceleder på skolen, Ejner Roldgaard, nyder alle den friske luft, og han tilføjer: ”WindowMaster, som har installeret systemet, har gjort et godt job med at regulere anlægget ind. Det betyder, at skolen i dag har et ventilationssystem, der kører optimalt både sommer og vinter.” 

Fakta

– 6800 m2 ud af skolens 11.300 m2 har naturlig ventilation.

– Naturlig ventilation er pladsbesparende – ingen motorer og kanaler.

– Intet elforbrug til lufttransport er med til at sænke forbruget.

– Systemet er enkelt og dermed billigt at vedligeholde. 

MERE OM DAN-EL A/S:

Du er altid velkommen til at benytte dig af vores effektive døgnvagt, som er åben alle årets dage. Der vil du altid få god og tryg rådgivning af et kompetent personale.

+45 70 23 23 88 

Læs mere om døgnvagt