RÅDGIVENDE INSTALLATØR

Glødelampen lyser!
Københavns Kommune har energirenoveret kulturhuset i Valhalsgade, det gamle Osramhus. Det gav i første omgang en energibesparelse på 66 %, og med en eventuel fremtidig implementering af jordvarme og et solcelleanlæg på taget vil den store bygning næsten blive energineutral.

Kulturhuset i Valhalsgade er indrettet i en industribygning fra 1953. Den gang et opsigtsvækkende byggeri, det første opført i chokbeton-elementer. Bygningen husede Nordisk Glødelampeindustri også kendt som Dansk Osram. I 1982 overtog Københavns Kommune bygningen og indrettede den til kulturhus.

En slem energisluger.

I 2008 besluttede Københavns Kommune at gøre kulturhuset til spydspidsprojekt for kommunens miljømålsætninger og satte gang i en gennemgribende energirenovering af Osramhuset.

I udgangspunktet var den gamle indu- stribygning en slem energisluger med et energibehov på 360 kWh pr. kvadratmeter årligt. Bygningsreglementets energiramme siger 97,4 kWh. Så der var noget at tage fat på!

Effektiv varmegenvinden.

Ydervæggene er efterisoleret og alle ruder skiftet ud med energiglas. Endvidere er der etableret solvarmeanlæg på taget. Varmesystemet er optimeret, og der er etableret en kombination af naturlig ventilation og mekanisk ventilation med effektiv varmegenvinding.

I gården bag Osramhuset er der skabt et rekreativt havemiljø og det er tanken at haven skal udbygges med bl.a. et spejlbassin og vandingskanaler, hvor regnvand fra taget bliver genbrugt. Haven skal desuden indgå i en samlet plan for et grønt, rekreativt område mellem kulturhuset og de omgivende boligkarreer og erhvervsdrivende.

Energirenoveringen af Osramhuset er også et udstillingsvindue for de muligheder, der ligger i renovering og energioptimering af ældre bygninger. Derfor er der udført mange former for energirenovering, også nogle der ikke i sig selv er rentable, men som kan inspirere husejere og boligforenin- ger i området.

Derfor bliver bygningens energi- og vand- forbrug løbende monitoreret og præsente- ret for interesserede brugere. 

Det rådgivende ingeniørfirma Wissenberg A/S har været totalrådgiver på renoveringsprojektet. Projektleder Torben Vinge Rasmussen forklarer: ”Vi har lagt vægt på, at miljøtiltagene har relevans for bygningens aktuelle brug, placering og status i lokalområdet, så de kan virke som inspiration og skabe omtanke og refleksion hos husets brugere.” 

Fremtidens Osramhus.

En række arkitektoniske forandringer forbedrede indretningen og gjorde bygningen mere velegnet som kulturhus. Samtidig blev der lavet flere vinduer, glaspartier og ovenlys, hvilket har reduceret behovet for kunstlys i dagtimerne.

Al belysning er udskiftet med lavenergibelysning og dekorationsbelysning er udført som LED-belysning, der kun bruger en brøkdel strøm og samtidig giver nogle flotte lyseffekter.

Også den kendte Osram glødepære på facaden har fået LED-lys, så den kan stråle energivenligt.

Ydervæggene er efterisoleret og alle ruder skiftet ud med energiglas. Endvidere er der etableret solvarmeanlæg på taget. Varmesystemet er optimeret, og der er etableret en kombination af naturlig ventilation og mekanisk ventilation med effektiv varmegenvinding. 

MERE OM DAN-EL A/S:

Du er altid velkommen til at benytte dig af vores effektive døgnvagt, som er åben alle årets dage. Der vil du altid få god og tryg rådgivning af et kompetent personale.

+45 70 23 23 88 

Læs mere om døgnvagt