RÅDGIVENDE INSTALLATØR

Personlig ventilation.
På Jyske Banks dealer floor arbejdes der meget intenst og med et hav af computerskærme samt en storskærm bagerst i lokalet. Og man sidder tæt, for afdelingen er ved at vokse ud af lokalet. Så er dårligt indeklima uundgåeligt – eller er det?

Driftsingeniør Kent Sørensen følte, at han var løbet tør for muligheder. Mange forskellige forsøg på at forbedre indeklimaet på bankens dealer floor i Silkeborg, havde vist sig utilstrækkelige og havde resulteret i trækgener og for høje temperaturer. Så testede de Exhaustos personlige ventilation og fandt løsningen.

På hvert enkelt dealerbord er der i dag monteret et ventilationsarmatur, hvor medarbejderen selv kan bestemme over sit eget mikroklima. Luftretningen kan være vertikal eller horisontal og luftmængden kan reguleres, lige fra kuling til svag brise.

Det er tydeligt, at det var præcis denne løsning, medarbejderne havde brug for. Indstillingerne på de enkelte armaturer viser sig nemlig at være vidt forskellige og helt afhængige af den enkelte med- arbejders ønsker og behov. 

En meget klog investering.

Personlig ventilation koster mere end traditionel ventilation, men det betaler sig alligevel.

Drift og vedligeholdelse af alle tek- niske installationer i banken udgør kun 1 pct. af de omkostninger, der i øvrigt er ved en medarbejder

(løn, husleje m.v.)

Derfor er en investering i godt indeklima – og en gladere og mere produktiv medarbejder – hurtigt tjent ind. 

MERE OM DAN-EL A/S:

Du er altid velkommen til at benytte dig af vores effektive døgnvagt, som er åben alle årets dage. Der vil du altid få god og tryg rådgivning af et kompetent personale.

+45 70 23 23 88 

Læs mere om døgnvagt