RÅDGIVENDE INSTALLATØR

Egetforbrug af produceret solcellestrøm …
Med indførelsen af timebaseret nettoafregning og faldende satser for salgsprisen af overskydende strøm er det såkaldte egetforbrug blevet nøglen til at gøre solcelleanlægget til en god investering.

Med den timebaserede nettoafregning er der stadig gode muligheder for at aflevere strøm, der ikke kan forbruges her og nu, til el-nettet. Det er dog ikke, som tidligere, muligt at opbevare strømmen på el-nettet i op til et år inden regnestykket gøres op. Nu opgøres det som udgangspunkt én gang i timen, hvorvidt der har været leveret eller forbrugt strøm til eller fra el-nettet. 

En privat husstand betaler typisk ca. 2,20 kr. pr. kilowatt-time (kWh), mens samme husstand typisk vil få 60 øre pr. kWh, der leveres til el-nettet de første 10 år, og 40 øre pr. kWh de efterfølgende 10 år. Der vil altså være en kontant gevinst på 1,60 kr. for hver kWh, der forbruges, mens den produceres – dette vel og mærke i tidspunkt ”0”. Prisen på strøm er historisk set steget med ca. 4-6 % p.a. – så dette skal man også have med i sine betragtninger.

Forhøjet pristillæg. Den 1. februar 2016 indførte energinet.dk et såkaldt forhøjet pristillæg på 88 øre pr. kWh for de første 10 år. For at opnå dette skal man søge hos Energinet. Læs mere herom på www.energinet.dk

Erhvervskunder kan i nogle tilfælde trække en række afgifter fra deres el-pris, men da de samtidig kun får 60 øre pr. kWh for deres overskydende strøm, vil der i de fleste tilfælde også her være en stor og kontant gevinst ved at forbruge strømmen, mens den produceres. 

Principskitse for egetforbrug for solcelleanlæg

Man kan typisk opnå en god økonomi i solcelleanlægget, hvis over 45 % af strømmen kan forbruges, mens den produceres. Hvis ikke man kan opnå en passende egetforbrugsandel, kan man enten planlægge et mindre anlæg eller aktivt forhøje egetforbruget ved at installere eksempelvis en jordvarmepumpe, en luft-til-vand varmepumpe eller en luft-luft varmepumpe.

Med de mange intelligente elmålere, der installeres hos forbrugerne i disse år, vil en forbrugskurve nogle gange kunne ses direkte på forsyningsselskabets hjemmeside. Alternativt ligger forsyningsselskaberne også ofte inde med måleudstyr, der kan bruges til at kortlægge husstandens eller virksomhedens forbrugsmønster. 

MERE OM DAN-EL A/S:

Du er altid velkommen til at benytte dig af vores effektive døgnvagt, som er åben alle årets dage. Der vil du altid få god og tryg rådgivning af et kompetent personale.

+45 70 23 23 88 

Læs mere om døgnvagt