RÅDGIVENDE INSTALLATØR

Løsninger til bedre indeklima.
Læs her, hvordan indeklimaet påvirker din sundhed, og hvad du kan gøre for at gøre indeklimaet bedre.

Et godt indeklima er vigtigt for vores trivsel og sundhed

Danskere bruger de fleste af dagens timer indendørs. Derfor er et godt indeklima afgørende for vores trivsel og sundhed. Ofte opdager man først, at indeklimaet er dårligt, når symptomerne melder deres ankomst i form af hovedpine, fugtproblemer i boligen eller lignende. Hovedpinen påvirker som oftest koncentrationen, hvilket kan have konsekvenser for vores trivsel i hjemmet eller vores effektivitet på arbejdet. Fugtskader ødelægger boligen med bl.a. risiko for forekomst af skimmelsvamp, som kan være direkte sundhedsskadelig.

Det er scenarier som disse, der kan undgås, hvis man eksempelvis installerer de rette ventilationssystemer. Ifølge indeklimaforsker Geo Clausen vil de globale klimaændringer, og heraf danskernes forsøg på at spare energi, have negativ indflydelse på indeklimaet. Det kan derfor være en god investering at tage en snak med nogen, som kan hjælpe med at vurdere dit indeklima — og det kan din lokale Blue Install-installatør. Han kan bl.a. hjælpe dig med at rådgive og installere …

  • Naturlig ventilation, hvor man udnytter de naturlige drivkræfter, der opstår som følge af temperaturforskelle mellem inde og ude, den termiske opdrift samt vinden omkring bygningen (trykforskelle) til at regulere ventilationen indenfor. Enkelte motoriserede vinduer åbner og lukker automatisk og regulerer indeklimaet, så du får en passende luftudskiftning uden trækgener.
  • Et mekanisk ventilationsanlæg med varmegenvinding i boligen eller på arbejdspladsen, som sørger for en god ventilation og et godt indeklima. En effektiv varmegenvinding og ventilatorer med energibesparende EC-motorer sikrer et lavt energiforbrug, og der er mulighed for at regulere ventilationen efter temperatur, CO2-indhold eller fugtbelastning.

Blue Installs rådgivende installatører er eksperter i rådgivning og installering af løsninger, som sikrer et godt og behageligt indeklima. Du kan læse mere om, hvordan de har hjulpet …

MERE OM DAN-EL A/S:

Du er altid velkommen til at benytte dig af vores effektive døgnvagt, som er åben alle årets dage. Der vil du altid få god og tryg rådgivning af et kompetent personale.

+45 70 23 23 88 

Læs mere om døgnvagt