RÅDGIVENDE INSTALLATØR

Privatskolen.
Privatskolen Frederikshavn råder over ca. 4900 m2, og huser hver dag 440 elever og en lærerstab, der har deres daglige gang på skolen.

Det betyder lys der brænder på tomme gange, cirkulationspumper der kører i døgndrift og et højt standby-forbrug på bl.a. IT-udstyr. Når energiforbruget kommer ned, drømmer skolen om
solceller og selvforsyning.

Skolelederen:

“Det er tidskrævende at huske knap 500 mennesker på at slukke lyset efter sig og tage stikket ud af stikkontakten, når de forlader IT-lokalet. Der er uden tvivl mange indsatssteder, men vi har svært ved at finde ud af, hvor vi skal starte. Og så er vi interesseret i at høre mere om solceller. Vi vil jo hellere bruge vores penge på eleverne frem for på el-regning” 

BLUE INSTALL – rådgivende installatør:

“Det første indsatsområde er de ændringer der ligger lige til højrebenet – behovs- og bevægelsesstyring af bl.a. varmeanlæg og belysning. Alene det kan give skolen en årlig besparelse på knap 20% på elforbruget. I juli måned er elforbruget på 8000 kWh, hvilket er en indikator på energispild fordi skolen mere eller mindre står tom i denne måned. Når energiforbruget er sat ned, vil det være oplagt for skolen at investere i solceller, så de kan blive selvforsynende. 

Besparelser kontra investeringer.

Årligt kWh forbrug: Ca. 140.000 kWh 

Besparelse ved behovsstyring: Ca. 20.000 kWh 

Investering: 100.000 kr.

Tilbagebetalingstid: 4 år 

Besparelse ved solcelleanlæg: 115.000 kWh 

Investering: ca. 1.000.000 kr. 

Tilbagebetalingstid: 5 år* 

* Da Privatskolen Frederikshavn kan benytte sig af nettomålerordningen og kan lagre den producerede strøm, er tilbagebetalingstiden forkortet. 

MERE OM DAN-EL A/S:

Du er altid velkommen til at benytte dig af vores effektive døgnvagt, som er åben alle årets dage. Der vil du altid få god og tryg rådgivning af et kompetent personale.

+45 70 23 23 88 

Læs mere om døgnvagt