RÅDGIVENDE INSTALLATØR

Solceller giver besparelser i industrien.
Strøm, der aftages af virksomheden selv, mens den produceres, vil være 100% afgiftsfri og uafhængig af salgsprisen.

Derfor vil forholdet mellem bygningens forbrugskurve sammenlagt med solcelleanlæggets produktionskurve have kraftig indflydelse på, hvor kort tilbagebetalingstiden bliver. 

Kan virksomheden selv anvende den producerede strøm, er der god økonomi i et solcelleanlæg. Hvorimod der ved produktion af mere strøm end virksomheden selv anvender kun gives 60 øre pr. kilowatt ved salg til nettet de næste 10 år, mens den ved tilbagekøb koster den officielle købspris fra elselskabet. 

Efter 10 år falder prisen på salg af overskydende el til kun 40 øre pr. kilowatt. 

Ved nybyggeri indgår et solcelleanlæg med en faktor på hele 2,5, hvilket gør solceller relevant i forbindelse med nybyggeri, der skal overholde klimaskærmen og den her fastsatte energiramme i bygningsreglement BR10. 

Hvis der er tale om en procesvirksomhed har de mulighed for at få et tilskud på op til 65% af anlægsinvesteringen. Vælges dette tilskud, fraskriver virksomheden sig retten til det forhøjede pristillæg, de ellers vil være berettiget til ved salg af strøm til nettet. 

Flere detaljer og information om hvordan tilskuddet søges kan findes her.

BR10

Med bygningsreglementet BR10 steg kravene til bygninger om at bruge mindre energi. Målet er at reducere energiforbruget i de danske bygninger med 75 procent inden 2020. 

Allerede i 2015 skærpes kravene til brug af energi i bygninger yderligere i det kommende BR15. 

Fordele ved strøm fra solceller: 

– Meget miljøvenligt

– Nemt at installere

– Kræver stort set ingen vedligeholdelse

– Holder i over 25 år 

MERE OM DAN-EL A/S:

Du er altid velkommen til at benytte dig af vores effektive døgnvagt, som er åben alle årets dage. Der vil du altid få god og tryg rådgivning af et kompetent personale.

+45 70 23 23 88 

Læs mere om døgnvagt