RÅDGIVENDE INSTALLATØR

Solceller til private med stort eget forbrug.Det kan stadigvæk betale sig.
Det kan stadigvæk betale sig.

Det kan stadigvæk betale sig for private at investere i solceller, hvis du vel at mærke kan anvende din egenproducerede strøm til eget forbrug, fordi den så erstatter den ellers indkøbte strøm til elselskabets pris. Netop den pris sparer du, når du selv bruger din egen strøm. 

Den gamle nettomåleordning, hvor du måtte gemme overskydende el på elnettet og få opgjort regnskabet ved årets slutning er i dag erstattet af en time til time afregning, der i praksis betyder, at du skal bruge din egen producerede strøm her og nu, fordi du ellers kommer til at sælge den til en underpris på kun 130 øre pr. kilowatt-time og typisk betale over 2,00 kr. hver gang, du henter el fra elnettet.

Ved nybyggeri indgår solceller i beregning af klimaskærmen med en faktor 2,5, der betyder, at solceller kan være med til, at bygningen holder sig inden for energirammerne fastsat i bygningsreglementet (BR10). 

Ofte kan finansering af solcelleanlægget komme med ind under et realkreditlån til nybyggeri, og på den måde kan anlægget betales til den lave realkredit rente. Få din BLUE INSTALL installatør til at udføre et energitjek på din bolig og en seriøs vurdering af dine muligheder for at få et solcelleanlæg, der passer netop til dig og dine behov.

MERE OM DAN-EL A/S:

Du er altid velkommen til at benytte dig af vores effektive døgnvagt, som er åben alle årets dage. Der vil du altid få god og tryg rådgivning af et kompetent personale.

+45 70 23 23 88 

Læs mere om døgnvagt