Husk at sikre eltavlerne på byggepladsen

Den rette rådgivning i forbindelse med pladsens eltavle kan være forskellen på liv og død.

Den rette rådgivning i forbindelse med pladsens eltavle kan være forskellen på liv og død.

I løbet af sommeren er der fuld knald på byggeriet i Danmark. Derfor er det også ekstremt vigtigt at være opmærksom på den nye installationsbekendtgørelse, der også er gældende på byggepladser og i forbindelse med byggepladstavler.

Byggepladstavlen skal overholde præcis de samme regler som en hvilken som helst anden tavle, der sidder i en bygning. Det betyder blandt andet, at tavlen skal være forsynet med 2 HPFI’er (RCD), da hele installationen ikke må slukke ved en enkelt fejl. Man kan dog se bort fra dette i tilfælde, hvor tavlen bliver flyttet fra plads til plads og ikke skifter ejer, men sker det, så skal kravet om 2 RCD’er være opfyldt.

I samarbejde med din lokale rådgivende Blue Install-installatør kan du slippe for at leje midlertidige installationer og i stedet få en sikker og gennemtestet løsning, der dækker alt fra de mindre op til 63A, men også helt op til fordelingstavler for trafomåling på over 100A.

Gode råd om el-sikkerhed på byggepladsen (kilde: Sikkerhedsstyrelsen):

 • Ryd op i kabler og ledninger
  Du bør sikre dig, at veje og færdselsområder er ryddet. Du kan evt. overveje at grave kabler og ledninger ned eller hænge dem op i master.

 • Tjek tavlen for skader
  Tavlen skal være sikker at anvende. Tjek derfor, at den er CE-mærket og har et 60439-4-mærke.

 • Brug kun stikpropper med tre eller fem ben på forlængerledninger og kabeltromler
  De fleste elektriske apparater, der anvendes på byggepladser kræver jordforbindelse. Derfor skal kontakten have tre eller fem huller. Undgå at blande de forskellige stiksystemer, da det kan resultere i, at jordforbindelsen ikke overføres til de elektriske apparater.

 • Tilslut kun værktøj, hvis der er en HFI/HPFI-afbryder
  Alle elektriske apparater på en byggeplads skal være beskyttet mod elektrisk stød. Det betyder, at fx en isolationsfejl ikke må medføre, at nogen bliver udsat for elektrisk stød, når der røres ved apparatet.

 • Få eftersyn af en elinstallatør mindst en gang hver tredje måned
  Ved et længerevarende byggeri skal en autoriseret elinstallatør efterse de midlertidige elinstallationer hver tredje måned. Ejeren af de midlertidige elinstallation har ansvaret for dette samt at fjerne installationen, når de ikke længere anvendes.